Verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

sep 28, 2023

U bent ondernemer en u heeft gehoord dat er een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht gaat worden voor ondernemers en (kleine) zelfstandigen. Onderneemt u bijvoorbeeld zonder dat u op de loonlijst staat van uw onderneming? Dit moet u weten over de verzekeringsplicht in 2027.

Wat is de wettelijke verplichting?

Het gaat om een publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering, deze wordt AOV genoemd, namelijk de afkorting voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. Alle zelfstandig ondernemers moeten verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Momenteel zijn niet alle zelfstandig ondernemers goed verzekerd bij ziekte of een ongeluk. De Rijksoverheid wil dat dit verandert zodat deze ondernemers niet met een inkomensgat zitten. De publieke AOV kan als vangnet worden aangevraagd bij het UWV.

Geldt de AOV verplichting voor iedere ondernemer?

Twee uitzonderingen zijn de Directeur-Grootaandeelhouders van een B.V. en de ondernemers die al een AOV hebben waarvan de dekking en premie minimaal gelijk is aan de dekking van een publieke AOV. Schenkkringen en crowdsurance zoals een broodfonds vallen niet onder de uitzondering. Een broodfonds is gebaseerd op het solidariteitsprincipe: iedere deelnemer betaalt aan het fonds en bij ziekte of een ongeval kan een lid daar een bepaalde tijd inkomen uit ontvangen. Is voldoende eigen vermogen opbouwen ook een mogelijkheid in plaats van de verzekeringsplicht? Nee, ook de ondernemers met voldoende opgebouwd eigen vermogen worden niet uitgezonderd van de AOV-verplichting. Voor parttime ondernemers die naast de onderneming nog een baan in loondienst hebben, worden de regels mogelijk anders, de Rijksoverheid kijkt hier nog naar.

Waarom als ondernemer nu al voorbereiden op de AOV verplichting?

De Rijksoverheid houdt zich momenteel nog bezig met een aantal details voor de verzekeringsplicht, namelijk dat de dekking en premie minimaal gelijk zijn aan die van de publieke AOV. Als ondernemer is het verstandig de ontwikkelingen te volgen en op tijd de premie te berekenen dan wel een afspraak te maken met de verzekeraar of tussenpersoon aangezien het gaat om een verzekeringsplicht.

Welke instantie int de premie?

De Belastingdienst int de premie. De premie wordt ongeveer 8% van de laatstverdiende omzet minus de kosten. De premie is gebonden aan een maximum namelijk 143% van het minimumloon met een maximaal jaarinkomen van € 33.187. Neem voor de exacte kosten en berekening contact op met de eigen verzekeraar en/of de eigen verzekeringstussenpersoon. De publieke AOV is inkomensafhankelijk, private verzekeraars kunnen wel kijken naar andere factoren zoals de medische achtergrond. De premie is aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Het UWV mag een ondernemer niet de toegang tot de publieke verzekering weigeren.

Wachttijd en uitkering

Voor de AOV geldt een verplicht eigen risico. Het zelf verkorten of verlengen van deze wachttijd heeft gevolgen voor de hoogte van de premie. Bij volledige arbeidsongeschiktheid wordt er 70% van het laatste maandinkomen uitgekeerd. Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt bij de publieke AOV door het UWV bepaald. Ook wordt er rekening gehouden met het werk wat er met de klachten nog wel gedaan mag worden; dit wordt ook wel het criterium van gangbare arbeid genoemd.

Disclaimer

De Rijksoverheid kijkt naar een aantal details, waaronder de regels en voorwaarden voor parttime ondernemers. Bovenstaand artikel is geschreven door een jurist. Raadpleeg voor uw situatie altijd de eigen verzekeraar en/of de eigen verzekeringstussenpersoon.